Valpar väntas förhoppningsvis under vecka 29,
Mellan Ajax Shining Star in the Sky och Lord Nelson's Gimli
ajaxAjax Shining Star in the Sky

LN gimli 20220529Lord Nelson's Gimli