Valpar förväntas vecka 49 efter
Svenskt uställnings-Champion Bangsi White house Havanese
och Lord Nelson's Atria.

 Bangsi 2022 10 17Svenskt uställnings-Champion Bangsi White house Havanese

Atria 2022 10 17Lord Nelson's Atria