Lagotto valpar väntas i Februari 2020, mellan.

 


Rowntree Vento Di Mare. HD A, ögon UA. och


Lord Nelson's Cala Sinzias. HD B/c, ögon Ua.

Roffes och Stellas valpar beräknas komma vecka 5, 2020.

 

Vi väntar valpar efter Malte och Whizzla.


Tufino Chantrel. HD B, Ögon Ua. Och


Lord Nelson's Whizzla. HD B, ögon UA.

Malte och Whizzlas valpar väntas vecka 8. 2020

 

Och vi väntar även valpar efter Malte och Wilja.


Tufino Chantrel. HD B, Ögon Ua. Och


Lord Nelson's Wilja. HD B, Ögon Ua.

Malte och Wiljas valpar beräknas komma vecka 8. 2020

 

 

 

 Inloggningsformulär